Odkazy

splash_linky VÚZE – Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky
VÚZT – Výzkumný ústav zemědělské techniky
ČBSČR – Český bramborářský svaz
ÚKZUZ– Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VÚB– Výzkumný ústav bramborářský
Agroweb – internetový zemědělský portál
Europlant DE – Europlant Pflanzenzucht GmbH
Europlant SK– Europlant šlachtitelská spol. s r.o.

ODKAZY NA ODBORNOU LITERATURU __________________________________________________

Putz B., Kartoffeln – Züchtung, Anbau, Verwertung, Behr ´s Verlag  Hamburg 1989

Kol. autorů VÚB, Technologické postupy a technika pro racionální pěstování brambor , Havl. Brod 1990

Hamouz K., Základy pěstování konzumních a průmyslových brambor, Praha 1994

Maléř J., Zpracování okopanin, Praha 1994

SchumannP., Die Erzengung von Pflanzkartoffeln, Alfred Strothe Verlag, Frakfurt a.M. 1997

Vokál-Čepl-Hausvater-Rasocha, Pěstujeme brambory, Grada Publishing Praha 2003

Houba M., Sadba brambor, Praha 2003, Houba M., Sadba brambor, MH Beroun 2004

Vokál B. a kol., ÚZPI, Technologie pěstování brambor (rozhodovací systémy), Praha 2004

Vokál B., Pěstování brambor, Agrospoj Pha 2004

Rasocha V., Hausvater E., Doležal P., ORIN, Choroby, škůdci a abionózy bramboru, Č.Budějovice 2004

Rasocha V., Hausvater E., Doležal P., VÚB, Omezení klíčení hlíz brambor, Havl. Brod 2005

Čepl J., VÚB, Hnojení brambor, Havl. Brod 2005

Frolíková J., Kynclová M., 100+1 bramborových jídel, Praha 1991 (3. vydání)

Miroslav Houba a kol. POZNEJTE PĚSTUJTE POUŽÍVEJTE BRAMBORY, Praha 2007