Katalog odrůd brambor

Přehled a popis odrůd > Euroflora

fotografie hlízy odrůdy Euroflora, Europlant šlechtitelská, s.r.o.

Euroflora NOVINKA PP

Odrůda kategorie: Polopozdní až pozdní na zpracování
Odolnost: NN – Odolnost vůči více patotypům háďátka
Odrůda vhodná na: škrob

Charakteristika

Polopozdní škrobárenská odrůda s plynulým růstem hlíz, vysokým výnosem,
vysokým obsahem škrobu a s nadstandartní odolností, zejména vůči háďátku.

Informace pro pěstitele

Euroflora upřednostňuje méně až středně kvalitní půdy se stejnoměrným
zásobením vláhou a přívodem živin. Má ráda standartní chemické ošetření.
Krátkodobá období sucha překonává bez problémů.

Sázení a hnojení

Euroflora může být sázena z důvodu středního až vysokého nasazení hlíz
se sponem 30-32 cm (řádek 75 cm), což odpovídá hustotě ca 40.000 sazenic na hektar.
Doporučuje se sázet o 1-2 cm hlouběji.

Celková doporučená dávka dusíkatého hnojení je do 160 kg/ha
(včetně Nmin, organického hnojení, +/- místních korektur).
Vedle K20 (150 kg/ha) a P205 (100 kg/ha) je třeba dbát
na dobré zásobení hořčíkem (60kg/ha). Je třeba vzít též
v úvahu zbytky po sklizni a použitých organických hnojiv.

Ochrana

Lze doporučit pravidelné postřiky natě v běžných intervalech.

Sklizeň

Standardními postupy. Euroflora dává jistotu stabilního vysokého obsahu škrobu i vysokého výnosu hlíz.

Skladování

Vhodná i pro delší skladování.

Další informace

Je to další odrůda „nové generace“ e-odrůd.