Katalog odrůd brambor

Přehled a popis odrůd > Euroresa

Euroresa NOVINKA PP

Odrůda kategorie: Polopozdní až pozdní na zpracování
Odolnost: NN – Odolnost vůči více patotypům háďátka
Odrůda vhodná na: škrob

Charakteristika

Polopozdní škrobárenská odrůda s plynulým růstem hlíz, vysokým výnosem,
vysokým obsahem škrobu.

Informace pro pěstitele

Upřednostňuje středně kvalitní půdy se stejnoměrným
přísunem vláhy a přívodem živin. Má ráda standartní chemické ošetření.
Krátkodobý přísušek překonává bez problémů.

Sázení a hnojení

Eurogrande může být sázena z důvodu vysokého nasazení hlíz
se sponem 30-32 cm (řádek 75 cm), což odpovídá hustotě ca 43.000 sazenic na hektar.

Vysoký výnos hlíz i obsah škrobu lze podpořit mírným zvýšením přivodu dusíku až na hranici
160 kg/ha (včetně Nmin, organického hnojení, +/- místních korektur)a – a to hlavně v letech se špatným zýsobením dusíkem.. Jinak se jedná naopak o odrůdu s výbornou dusikovou bilancí. Proto může doporučená dávka N klesnout až ke hranici 140kg/ha. Vedle K20 (150 kg/ha) a P205 (100 kg/ha) je třeba dbát
na dobré zásobení hořčíkem (60kg/ha). Je třeba vzít též
v úvahu zbytky po sklizni a použitých organických hnojiv.

Ochrana

I přes značnou odolnost a zdravost natě lze doporučit nejen protiplísňové postriky, ale také pravidelné běžné postřiky natě.
Vzhledem k pozdějšímu zrání se pro optimální využití výnosového potenciálu doporučuje
včasné využití speciálních prostředků na Alternarii.

Sklizeň

Standardními postupy, vysoký výnos hlíz a stabilně vysoký obsah škrobu.

Skladování

Možno i dlouhodobě skladovat a následně zpracovávat.

Další informace

Velmi výkonná a perspektivní €-odrůda.