Katalog odrůd brambor

Přehled a popis odrůd > Eurostarch

fotografie hlízy odrůdy Eurostarch, Europlant šlechtitelská, s.r.o.

Eurostarch PP

Odrůda kategorie: Polopozdní až pozdní na zpracování
Odolnost: NN – Odolnost vůči více patotypům háďátka
Odrůda vhodná na: škrob

Charakteristika

Polopozdní odrůda na výrobu škrobu, odolná háďátku
bramborovému s vysokým výnosem hlíz a vysokým obsahem škrobu.
Odolnost vůči háďátku br. Ro 1+4.

Informace pro pěstitele

Eurostarch má střední nároky na půdu a zásobování
vodou a je dobře odolný strupovitosti.

Sázení a hnojení

Eurostarch by měl být vzhledem k střednímu nasazení
hlíz sázen s odstupy v řádku 28 – 30 cm
(řádek 75 cm, ~ 42.000 rostlin na 1 ha, +/- korekce
podle stanoviště).
Eurostarch je velmi vděčný za harmonické hnojení
a měl by být kvůli své pozdější době zralosti veden
zdrženlivě dusíkem.
N-hnojení s celkovou požadovanou dávkou do
160 kg/ha (včetně Nmin, organického hnojení,
+/- korekce podle stanoviště). Vedle draslíku K2O
(150 kg/ha) a fosfátu P2O5 (100 kg/ha) je třeba dbát
i na dobré zásobení hořčíkem (60 kg/ha).
Je třeba zohlednit zbytky po sklizni a organická hnojiva.

Ochrana

I přes vynikající zdraví listů doporučujeme pravidelný
postřik proti plísni bramborové v normálním postřikovém sledu.

Sklizeň

Standartními postupy. Velmi dobrý výnos škrobu díky vysokému výnosu hlíz při vysokém obsahu škrobu.

Skladování

Velmi dobrá možnost skladování (spíše v teplejším prostředí kvůli zachování nízké hladiny cukru a dobrého vzhledu).