Katalog odrůd brambor

Přehled a popis odrůd > Zuzanna

fotografie hlízy odrůdy Zuzanna, Europlant šlechtitelská, s.r.o.

Zuzanna PR

Odrůda kategorie: Polorané na zpracování
Odolnost: NN – Odolnost vůči více patotypům háďátka
Odrůda vhodná na: škrob

Charakteristika

Poloraná, robustní škrobová odrůda, odolná vůči háďátku bramborovému (Ro 1+4) i rakovině brambor D1, s velmi odolnou natí a středním až vysokým výnosem.

Informace pro pěstitele

Zuzanna má střední nároky na půdu a závlahu.
Mělo by se dbát na dobrý stav půdy s jemnými hrudkami.

Sázení a hnojení

Zuzanna může být díky střednímu až vysokému
nasazení hlíz sázena s odstupy v řádku
30 – 32 cm (řádek 75 cm, ~ 44.000 rostlin na 1 ha).
¨
N-hnojení s celkovou požadovanou dávkou
do 160 kg/ha (včetně Nmin, včetně organického hnojení,
+/- korekce podle stanoviště). Vedle draslíku K2O
(150kg/ha) a fosfátu P2O5 (100 kg/ha) je třeba dbát i na dobré
zásobení hořčíkem (60 kg/ha). Je třeba dále zohlednit
zbytky po sklizni a organická hnojiva.

Ochrana

Doporučujeme pravidelný postřik proti plísni bramborové
v normálním postřikovém sledu.

Sklizeň

Standartními postupy.
Pečlivé vyorávání a pomalý běh sít zaručí menší podíl poškozených hlíz.
Vysoký jistý výnos hlíz i získaného škrobu.

Skladování

Standartními postupy. Velmi dobré možnosti i delšího skladování při dodržení běžných skladovacích podmínek.